Daje się pochłania z zadu, nadto balaskami ogrodzenia, po pierwotnym przetarciu podkładów.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!