Obramowania przejrzyste s± wyraźnie rzetelne, ładnie się wskazuj±.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!