Ja żyję nieświadomy, że najwydajniejsze do formy parkanu są przegrodzenia kompleksowe.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!