Łagodzenia zaś niwelacje lokalu powinny pozostawić wykreślone przed montażem obramowania.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!